ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

แบบแสดงความจำนงบริจาคทรัพย์สิน

งานการเงิน
งานวิจัยและวารสารทางวิชาการ

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 1

งานวิจัย

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 2

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นเจ้าภาพการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ
ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560 ที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13-09-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานให้จังหวัดแพร่
ในวันนี้ ( 4 กันยายน 2560 ) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้รับม...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13-09-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ ปีที่ 2
วิทยาลัยชุมชนแพร่ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กลุ่มจิตอาสา กลุ่ม Little He...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13-09-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่  วางแผนสร้างสรรค์ให้จังหวัดแพร่ เป็นเมืองแห่ง Craft
ในวันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2560 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ต้อนรับ นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13-09-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดนิทรรศการ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สักและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเศษไม้
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ อาจารย์ แล...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
14-07-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
แบบสอบถามงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์